Αναζητήστε στην Πύλη

Σύνθετη αναζήτηση
 
Αρχική 11 Αυγούστου 2020
Οικονομία Οικονομική Ζωή Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισα

Αεροφωτογραφία της Γεωργικής Σχολής
(Φωτογραφία: Αρχείο Αβερώφειου Γεωργικής Σχολής Λάρισας)
Το κεντρικό κτήριο της Σχολής που χρησιμοποιήθηκε ως Διδακτήριο και οικοτροφείο
(Φωτογραφία: Αρχείο Αβερώφειου Γεωργικής Σχολής Λάρισας)
Άποψη των κτηρίων της Σχολής
(Φωτογραφία: Αρχείο Αβερώφειου Γεωργικής Σχολής Λάρισας)
Το παλιό βουστάσιο και δίπλα τα σιλό που κατασκευάστηκαν αργότερα
(Φωτογραφία: Αρχείο Αβερώφειου Γεωργικής Σχολής Λάρισας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Δεν υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Αβερώφειος Γεωργική Σχολή
Το Παζάρι της Λάρισας
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Λάρισα
Αβερώφειος Γεωργική Σχολή: ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ολες οι κατηγορίες
Δεν υπάρχουν υποκατηγορίες στη Θεματική Κατηγορία που επιλέξατε.

19/11/2008
Τα κτήρια της Αβερώφειου

Ιουλία Κανδήλα

προεπισκόπηση εκτύπωσης

Η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας είχε την τύχη να στεγασθεί από την αρχή της λειτουργίας της σε ιδιόκτητα καινούργια κτήρια και να εξοπλισθεί σταδιακά με όλους τους απαραίτητους εργαστηριακούς και αποθηκευτικούς χώρους, που εξασφάλιζαν τόσο τη δυνατότητα της θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας, τη διαμονή των μαθητών και του προσωπικού όσο και τη συστηματική εκμετάλλευση του κτήματος και τη λειτουργία των γεωργικών βιομηχανιών. Για την κατασκευή των κτηρίων χρησιμοποιήθηκαν τα καλύτερα υλικά, αφού το γενναίο κληροδότημα του Γ. Αβέρωφ εξασφάλισε αυτή τη δυνατότητα.

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις της Σχολής καταλαμβάνουν ένα περιφραγμένο χώρο, συνολικής έκτασης 42 περίπου στρεμμάτων. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο συγκρότημα 43 κτηρίων που κατασκευάσθηκαν σε διάφορες περιόδους. Από τα 43 κτήρια που διέθετε η Σχολή, τα 33 κτίσθηκαν στις αρχές του εικοστού αιώνα (1908-1914), το κτήριο της βιβλιοθήκης κτίσθηκε στη δεκαετία του 1930, ενώ τα υπόλοιπα κτίσθηκαν μετά το 1945 και μέχρι το 1968.

Οι εγκαταστάσεις της Αβερωφείου Σχολής διαρθρώνονται σε τρία επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο εντύπωση προκαλεί η συμμετρική τοποθέτηση των κτηρίων στο χώρο. Εισερχόμενος κανείς στο χώρο, αντικρίζει το κεντρικό κτήριο με το μεγάλο ρολόι στην οροφή. Είναι μαζί με το κτήριο της βιβλιοθήκης τα πιο επιβλητικά οικοδομήματα. Το κτήριο αυτό από την αρχή της έναρξης της Σχολής χρησιμοποιήθηκε ως Διδακτήριο και οικοτροφείο. Αριστερά και δεξιά του κεντρικού κτηρίου δύο κτήρια όμοια εξωτερικά και εσωτερικά, που χρησίμευαν ως γραφεία και κατοικίες των καθηγητών και ως γραφείο και κατοικία του διευθυντή, αντίστοιχα. Πίσω ακριβώς από το κεντρικό κτήριο το εστιατόριο και αριστερά και δεξιά αυτού δύο πάλι όμοια οικοδομήματα που στέγαζαν το οινοποιείο και το τυροκομείο. Ανάμεσα σε αυτά και αριστερά του κεντρικού κτηρίου το κτήριο της βιβλιοθήκης, το οποίο κατασκευάσθηκε το 1930-1932, προβάλλει με όλη τη μεγαλοπρέπειά του, όπως και το διδακτήριο. Αποτελείται από υπερυψωμένο ισόγειο με πολλούς και μεγάλους χώρους και υπόγειο. Εντύπωση προκαλεί στο συγκεκριμένο κτήριο η μεγάλη διαστάσεων εξωτερική μαρμάρινη σκάλα, μνημειακού χαρακτήρα. Είναι το μοναδικό κτήριο που είναι αρκετά υπερυψωμένο. Λοιποί βοηθητικοί χώροι συμπληρώνουν το πρώτο επίπεδο.

Ακολουθούν σε ένα δεύτερο και τρίτο επίπεδο οι λοιπές εγκαταστάσεις, απαραίτητες για μια γεωργική σχολή που λειτουργούσε παράλληλα και ως προσοδοφόρο κτήμα και απασχολούσε εκτός από το διδακτικό προσωπικό και μεγάλο αριθμό επιμελητών, εργατών και υπηρετών: κατοικίες επιμελητών και εργατών, αποθήκες καρπών και καυσίμων, χοιροστάσια, βουστάσια, ιπποστάσιο, ποιμνιοστάσιο, μελισσοκομείο (δε σώζεται), οικίσκος πτηνοτροφείου (δε σώζεται επίσης), ορνιθοτροφείο, υπόστεγα γεωργικών μηχανημάτων, μηχανουργείο, ξυλουργείο, διάφορα υπόστεγα, σφυρόμυλοι άλεσης ζωοτροφών, οικίσκος διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, οικίσκος παλαιού ηλεκτροκινητήρα ύδρευσης, υδατοδεξαμενή.

Πρόκειται ουσιαστικά για αρχιτεκτονικά δημιουργήματα, κυρίως όσον αφορά στις κύριες εγκαταστάσεις. Ο όγκος των κτηρίων, η θέση τους στο χώρο, τα ιδιαίτερα μορφολογικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά τους συνθέτουν ένα αξιόλογο σύνολο, αντιπροσωπευτικό της εποχής του και μοναδικό στην περιοχή της Λάρισας. Χτισμένα στις παρυφές της πόλης, που εξακολουθούσε στις αρχές του εικοστού αιώνα να είναι τουρκόπολη και χωρίς καμιά ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, με την πλειοψηφία των σπιτιών της να είναι πλίθινα και μικρά, τα κτήρια της Αβερωφείου παρουσιάζονται διαφορετικά και εντυπωσιάζουν.

Το 1993 με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού όλο το κτιριακό συγκρότημα της Αβερωφείου Σχολής χαρακτηρίσθηκε ως έργο τέχνης και ιστορικά διατηρητέο μνημείο. Στο αιτιολογικό της απόφασης, βασισμένης στην έκθεση της 5ης Εφορείας Νεότερων Μνημείων, αναφέρεται ότι «πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο και αντιπροσωπευτικό δείγμα συγκροτήματος κτηρίων με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, με ιδιαίτερα μορφολογικά, αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και εκλεκτικιστικά στοιχεία που εκφράζουν την αρχιτεκτονική της εποχής του, μοναδικό για την περιοχή και αναπόσπαστα συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής». Πολλά από τα κτήρια της Σχολής σήμερα έχουν αναπαλαιωθεί και χρησιμοποιούνται για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ενώ άλλα βρίσκονται στο στάδιο της αναπαλαίωσης.