Αναζητήστε στην Πύλη

Σύνθετη αναζήτηση
 
Αρχική 03 Οκτωβρίου 2022
Τουρισμός - Σύγχρονη Ζωή Αδελφοποιημένες πόλεις Λάρισα

Η Λαρισαϊκή αποστολή στο Δημαρχείο του Rybnik (2006)
Εκδηλώσεις προς τιμήν της Λαρισαϊκής αποστολής (Rybnik 2006)
Η Φιλαρμονική του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας στο Rybnik (2006)
Στιγμιότυπο από τις εκδηλώσεις στο Rybnik (2006)
Οι μαζορέτες της Λαρισαϊκής αποστολής (Rybnik 2006)
Στιγμιότυπο από τις εκδηλώσεις στο Rybnik (2006)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Δεν υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι.

Άλλα Αρχεία
Απόφαση αρ. 416/78 του Δημοτικού Συμβουλίου για την αδελφοποίηση με την πόλη της Κω
(Μέγεθος: 1030 kb) 
Απόφαση αρ 484/85 του Δημοτικού Συμβουλίου για την αδελφοποίηση με τις πόλεις Stara Zagora και Banská Bystrica
(Μέγεθος: 938 kb) 
Απόφαση αρ. 134/86 του Δημοτικού Συμβουλίου για την αδελφοποίηση με την πόλη Beltsy
(Μέγεθος: 1167 kb) 
Απόφαση αρ. 108/89 του Δημοτικού Συμβουλίου για την αδελφοποίηση με την πόλη Karl Marx Stadt
(Μέγεθος: 1321 kb) 
Απόφαση αρ. 205/90 του Δημοτικού Συμβουλίου για την αδελφοποίηση με την πόλη Λάρνακα
(Μέγεθος: 1232 kb) 
Απόφαση αρ. 494/94 του Δημοτικού Συμβουλίου για την αδελφοποίηση με την πόλη Srbinje
(Μέγεθος: 760 kb) 
Απόφαση αρ. 716/96 του Δημοτικού Συμβουλίου για την αδελφοποίηση με την πόλη Noxville, Tenessee
(Μέγεθος: 766 kb) 
Απόφαση αρ. 464/03 του Δημοτικού Συμβουλίου για την αδελφοποίηση με την πόλη Rybnik
(Μέγεθος: 1230 kb) 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Δομημένο Περιβάλλον
Αρχιτεκτονική Φυσιογνωμία
Ευρωπαϊκή Προοπτική της Πόλης
Οργανισμοί
Μέσα Μεταφοράς
Διαμονή
Αποδράσεις - Διαδρομές στη Θεσσαλία
Αδελφοποιημένες πόλεις
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Λάρισα
Αδελφοποιημένες πόλεις: ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ολες οι κατηγορίες
Δεν υπάρχουν υποκατηγορίες στη Θεματική Κατηγορία που επιλέξατε.

22/11/2008
Ο θεσμός των αδελφοποιήσεων

Διαχειριστής

προεπισκόπηση εκτύπωσης

Τα θεμέλια του θεσμού των αδελφοποιήσεων στην Ελλάδα μπήκαν λίγο πριν το 1949, όταν έφτασε στα Τρίκαλα ανθρωπιστική βοήθεια από την Tucson της Αριζόνα (ΗΠΑ).

Σύμφωνα με τον Jean Barteth, πατέρα του Θεσμού των Αδελφοποιήσεων, αδελφοποίηση είναι μια συνάντηση μεταξύ δύο δήμων για να δράσουν μαζί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντιμετωπίζοντας από κοινού προβλήματα και δημιουργώντας στενότερα και σε πιο φιλικό κλίμα δεσμούς μεταξύ τους.

Σήμερα ο θεσμός των αδελφοποιήσεων αποτελεί την πλέον πρόσφορη υποδομή για την ανάπτυξη και περαιτέρω σύσφιξη σχέσεων μεταξύ πόλεων και πολιτών από διαφορετικές χώρες, αφού στηρίζεται στην ενεργό και εθελοντική συμμετοχή των πολιτών, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, ενθαρρύνει τις ανταλλαγές εμπειριών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, και παρέχει τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει κάποιος τον τρόπο ζωής των κατοίκων άλλων χωρών και να αναπτύξει φιλικές σχέσεις.

Χάριν των παραπάνω, οι αδελφοποιήσεις συνιστούν ένα εργαλείο επίτευξης αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ πολιτών, πόλεων και χωρών, δημιουργώντας τις συνθήκες ανάδυσης μιας κοινής ταυτότητας. Αποτελούν, δηλαδή, τόσο το επιστέγασμα ανταλλαγών και σχέσεων, όσο και το μέσο προώθησης μόνιμων στόχων και πολιτικής.

Οι λόγοι που οδηγούν τις πόλεις σε πράξεις αδελφοποίησης είναι οι ακόλουθοι:
γεωγραφική εγγύτητα χωρών,
ιστορικοί-πολιτισμικοί δεσμοί πόλεων,
ύπαρξη παροικίας και ομογένειας,
επιθυμία απόκτησης γνώσης διαφόρων τομέων μιας ξένης χώρας (βιομηχανία, εμπόριο, τουρισμός, εκπαίδευση κ.λπ.),
πολιτιστικές ανταλλαγές,
προώθηση πολιτικών στόχων.

Οι δράσεις, που δύνανται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο μιας αδελφοποίησης μεταξύ ΟΤΑ, είναι κυρίως η συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, καθώς και στον τομέα της τεχνογνωσίας σε ζητήματα διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης και ανταλλαγή εμπειριών σε τομείς, όπως, ανάπτυξη, πολεοδομία και χωροταξία, προστασία φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, ποιότητα ζωής, πολιτική προστασία, καταπολέμηση της ανεργίας, επαγγελματική κατάρτιση, απασχόληση, ένταξη μεταναστών, καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, πρόληψη της εγκληματικότητας, εθελοντισμός κ.α.

Η διαδικασία υλοποίησης πράξης αδελφοποίησης
Οι δύο δήμοι που επιθυμούν να αδελφοποιηθούν συντάσσουν, έκαστος, το Σχέδιο Δράσης ή Στρατηγικό Σχέδιο τους. Το σχέδιο αυτό αφορά τις δραστηριότητες, τα χρηματοδοτικά μέσα και ένα ευέλικτο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους. Αναλυτικότερα:

Τύποι προγραμματισμένων δραστηριοτήτων: Οι κυριότεροι τύποι εκδηλώσεων ενός στρατηγικού σχεδίου αδελφοποίησης είναι: 1. Αθλητικές εκδηλώσεις, 2. Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ, 3. Ανταλλαγές μεταξύ μαθητών σχολείων, 4. Συναντήσεις μεταξύ κοινωνικών και οικονομικών φορέων, 5. Εκδηλώσεις νεολαίας, και 6. Ημερίδες και συνέδρια για το περιβάλλον, την ενσωμάτωση μεταναστών, το χωροταξικό σχεδιασμό, την ανεργία των νέων κ.λπ.

Τα Χρηματοδοτικά Μέσα: α) Στο πλαίσιο της Ε.Ε. προβλέπεται επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 1989, β) Παρέχονται διοικητικές διευκολύνσεις από δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις της πόλης (τοπικές συγκοινωνίες, μειωμένα εισιτήρια σε μουσεία, εκπτώσεις σε καταστήματα και εστιατόρια κ.λπ.), και γ) Αρκετές επιχειρήσεις συνεισφέρουν οικονομικά, αφού πληροφορηθούν τις εμπλεκόμενες δραστηριότητες με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο και τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν (π.χ. δημοσιότητα).

Το χρονοδιάγραμμα εξέλιξης των δράσεων, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι προθεσμίες για κάθε δράση/πρόγραμμα).

Εκτός από την υποστήριξη σε επίπεδο κοινωνίας πολιτών, αναγκαία είναι η υποστήριξη των μελών του δημοτικού συμβουλίου και των ανώτερων στελεχών του προσωπικού των ΟΤΑ.

Η πολιτική νομιμοποίηση του εγχειρήματος είναι απαραίτητη και σε πρακτικό επίπεδο, αφού οι επικεφαλής των τοπικών αρχών θα ηγηθούν από κοινού της αδελφοποίησης και θα κοινωνήσουν το περιεχόμενό της και στα υπόλοιπα επίπεδα διοίκησης των χωρών τους, όπως σε βουλευτές, στις εθνικές κυβερνήσεις, καθώς και σε μια σειρά διεθνών οργανισμών των οποίων τα σχετικά προγράμματα παρέχουν τη δυνατότητα επιχορήγησης των δράσεων της αδελφοποίησης, πρεσβείες κ.ά.

Η αιτιολογία της απόφασης του συμβουλίου πρέπει να περιέχει με αναλυτικό τρόπο τους σκοπούς, τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, τους τομείς συνεργασίας, τις προβλεπόμενες δαπάνες και να συνοδεύεται με κάθε δυνατή λεπτομέρεια από στοιχεία για τον αντίστοιχο ΟΤΑ με τον οποίο υπάρχει η βούληση συνεργασίας ή του δικτύου ή της ένωσης, στο οποίο προτίθεται να συμμετάσχει, καθώς και το Σχέδιο Δράσης.

Η επισημοποίηση της σχέσης τους γίνεται με μια τελετή, όπου οι αιρετοί άρχοντες των υπό αδελφοποίηση ΟΤΑ υπογράφουν την κοινή διακήρυξη αρχών ή τον όρκο αδελφοποίησης, ενώπιον των υπολοίπων αιρετών, καθώς και μελών των τοπικών κοινωνιών. Συνηθίζεται η τελετή να πραγματοποιείται αρχικά στη μία πόλη και αργότερα στην άλλη.

Σήμερα, οι αδελφοποιήσεις των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ αντιμετωπίζονται σε νέα βάση. Το θεσμικό πλαίσιο του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα εισάγει νέα διαδικασία, νέους τομείς δράσεων αλλά και νέους τύπους αδελφοποιήσεων, αφού πλέον αυτές μπορεί να διενεργούνται, όχι μόνο με αλλοδαπούς οργανισμούς αντίστοιχου επιπέδου, αλλά και μεταξύ ημεδαπών Δήμων, για την προαγωγή οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων. Έτσι, για την πραγματοποίηση πράξεων αδελφοποίησης, προβλέπεται πλέον, πέραν από τη λήψη της σχετικής απόφασης από τα οικεία δημοτικά συμβούλια, η χορήγηση σύμφωνης γνώμης από την τριμελή Επιτροπή που λειτουργεί στο ΥΠΕΣΔΔΑ., στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και της ΚΕΔΚΕ.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών, οι αδελφοποιήσεις, ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής μιας χώρας, επιβάλλουν πλέον συγκεκριμένες γεωγραφικές ιεραρχήσεις και περιφερειακές στοχεύσεις, καθώς και τη συνεκτίμηση παράπλευρων πολιτικών (οικονομικές σχέσεις, εξωτερικά θέματα κ.ά.).

Οι αδελφοποιημένες πόλεις του Δήμου Λαρισαίων
1. Κως (1978)
2. Banská Bystrica, Σλοβακία (1985)
3. Stara Zagora, Βουλγαρία (1985)
4. Beltsy, Σ.Σ.Δ. Μολδαβίας (1986)
5. Karl Marx Stadt (Chemnitz), Λ. Δ. Γερμανίας (1989)
6. Λάρνακα, Κύπρος (1990)
7. Srbinje (Foča), Σερβία (1994)
8. Noxville, Tenessee, ΗΠΑ (1996)
9. Rybnik, Πολωνία (2003)


Πηγή: Δρ. Αντώνιος Καρβούνης, Η Ευρώπη των Πόλεων: Οι Αδελφοποιήσεις των ΟΤΑ ως στρατηγικό εργαλείο πολιτικής, Περιοδικό Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., Τεύχος 35, Ιανουάριος - Μάρτιος 2007