Αναζητήστε στην Πύλη

Σύνθετη αναζήτηση
 
Αρχική 03 Οκτωβρίου 2022
Οικονομία Παραγωγικοί Τομείς Λάρισα

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Δεν υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Οικονομική Ζωή
Παραγωγικοί Τομείς
Προϊόντα - Αγορά
Φορείς
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Λάρισα
Παραγωγικοί Τομείς: ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ολες οι κατηγορίες
Δεν υπάρχουν υποκατηγορίες στη Θεματική Κατηγορία που επιλέξατε.

27/11/2008
Ο τριτογενής τομέας της οικονομίας

Διαχειριστής

προεπισκόπηση εκτύπωσης

Κυρίαρχος παραγωγικός τομέας στην ευρύτερη περιοχή Λάρισας είναι ο τριτογενής τομέας, που κατά το 2001 απορροφούσε περισσότερους από τους μισούς απασχολούμενους. Η αναγνώριση της πόλης της Λάρισας ως πόλου για την ανάπτυξη των υπηρεσιών, αρχίζει να διαφαίνεται ειδικότερα μετά το 1981, όπου παρατηρείται μια σαφής αλματώδης αύξηση του τριτογενούς τομέα και αντίστοιχα έντονη μείωση των άλλων δυο τομέων στο συνολικό ΑΕΠ.

Η πόλη της Λάρισας είναι χωροθετημένη στο κεντρικότερο σημείο της Ελλάδος. Συγκεντρώνει λειτουργίες οικισμού πρώτου επιπέδου και αποτελεί, μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ένα από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα της χώρας. Επίσης, βρίσκεται πάνω στον βασικό οδικό και σιδηροδρομικό άξονα της χώρας που ενώνει τα δύο μεγάλα αυτά αστικά κέντρα (βόρεια και νότια Ελλάδα). Παράλληλα συνδέεται με το δυτικό τμήμα της χώρας (Ήπειρος). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά την καθιστούν ως μία από τις δυναμικότερες αστικές περιοχές, λόγω της γεωγραφικής της θέσης.

Η κεντρική θέση του Νομού Λάρισας σε ότι αφορά τα οδικά δίκτυα της χώρας, η ανάδειξη της πόλης της Λάρισας σε περιφερειακό διοικητικό κέντρο και η γειτνίαση της με σημαντικά τοπικά κέντρα, έστρεψαν τον πληθυσμό σε επιλογές επαγγελματικής ενασχόλησης του τριτογενούς τομέα. Αυτές κυρίως επικεντρώνονται στην εμπορική δραστηριότητα, με κύρια εξαγωγικά προϊόντα τα γεωργικά και τα κλωστοϋφαντουργικά, και στον κλάδο των διαφόρων υπηρεσιών, με έμφαση τη διοίκηση και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε ποσοστό 58,4% του ΑΕΠ.

Η πόλη της Λάρισας περιλαμβάνει το 72,8% των απασχολούμενων στο Νομό και γνωρίζει μια χαρακτηριστική ανάπτυξη των υπηρεσιών (Δημόσια Διοίκηση, Τράπεζες, Ασφάλειες), της υγείας (Γενικό, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο), της παιδείας (Τμήμα Ιατρικής, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΤΕΙ) και του τουρισμού. Λόγω θέσης παρουσιάζει μεγάλη συγκέντρωση σε ξενοδοχειακές κλίνες, ενώ περιοχές του Νομού, όπως οι ορεινοί όγκοι Ολύμπου και Κισσάβου και η παράλια ζώνη Αιγάνης-Σκλήθρου προσφέρονται για τουριστική αξιοποίηση.

Οι υπηρεσίες τουριστικής εξυπηρέτησης άρχισαν τελευταία ν’ αναπτύσσονται στο Νομό Λάρισας με επιτυχή αποτελέσματα. Κυρίαρχες μορφές, εκτός από τις ήδη γνωστές είναι ο αγροτοτουρισμός και ο εναλλακτικός τουρισμός, που συμβάλλουν στην αύξηση της περιφερειακής οικονομικής δραστηριότητας και στη δημιουργία μιας αδιάσπαστης αλυσίδας δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών και υποδομών.