Αναζητήστε στην Πύλη

Σύνθετη αναζήτηση
 
Αρχική 03 Οκτωβρίου 2022
Οικονομία Φορείς Λάρισα

Το κτήριο του Σ.Θ.Ε.Β.
(Φωτογραφία: Αρχείο Σ.Θ.Ε.Β.)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων Βιομηχανιών (Σ.Θ.Ε.Β.)

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Οικονομική Ζωή
Παραγωγικοί Τομείς
Προϊόντα - Αγορά
Φορείς
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Λάρισα
Φορείς: ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ολες οι κατηγορίες
Δεν υπάρχουν υποκατηγορίες στη Θεματική Κατηγορία που επιλέξατε.

30/11/2008
Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων Βιομηχανιών (Σ.Θ.Ε.Β.)

Διαχειριστής

προεπισκόπηση εκτύπωσης

O Σ.Θ.Ε.Β. ιδρύθηκε το 1957 με έδρα τη Λάρισα και είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο ιδιωτικού δικαίου. Αντιπροσωπεύει το ζωντανό κύτταρο της οικονομικής δραστηριότητας, την επιχείρηση στη Θεσσαλία και αποτελεί έναν καταξιωμένο κοινωνικό εταίρο, που συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την επιχειρηματική δραστηριότητα και εν γένει την οικονομική ανάπτυξη.

Από την αρχή της δημιουργίας του Σ.Θ.Ε.Β., η υπεράσπιση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και η ανάπτυξη και διατήρηση καλού επιπέδου υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις μέλη του αποτελούσαν τους κύριους στόχους της δράσης του, οι οποίοι με το σωστό σχεδιασμό, την καλή οργάνωση και την ευελιξία προσαρμογής στις εξελίξεις επετεύχθησαν στο μέγιστο βαθμό οδηγώντας τον Σ.Θ.Ε.Β. σε μία περίοδο ευημερίας.

Ο Σ.Θ.Ε.Β. αποτελεί σήμερα έναν αξιόπιστο συνομιλητή της Πολιτείας, προωθεί τις θέσεις του προς την κοινωνία με πίστη στο διάλογο και την κοινωνική συναίνεση και αξιοποιεί τη γνώση και την εμπειρία των επιχειρήσεων μελών του προκειμένου να διαμορφώσει και να τεκμηριώσει τις θέσεις του και τις προτάσεις του.

Οι παρεμβάσεις του Σ.Θ.Ε.Β. για τη διαμόρφωση φιλικού περιβάλλοντος στην επιχειρηματικότητα, για τις ριζικές μεταρρυθμίσεις στις δομές του Κράτους και της Οικονομίας, αλλά και για τον εκσυγχρονισμό της ισχύουσας νομοθεσίας και την κατάργηση γραφειοκρατικών διαδικασιών είναι σήμερα σαφώς αποτελεσματικότερες.

Οι επιχειρήσεις της Θεσσαλίας αντιμετωπίζουν καθημερινά ένα σύνολο προκλήσεων, νέες ευκαιρίες αλλά και κινδύνους. Ο Σ.Θ.Ε.Β. υποστηρίζει ενεργά το έργο των μελών του να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις με:
• Την υιοθέτηση άριστων μεθόδων στη διοίκηση των επιχειρήσεων και έμφαση στην ολική ποιότητα.
• Τη συνεχή προσαρμογή της παραγωγής και των προϊόντων στις εξελίξεις της τεχνολογίας.
• Τη συνεχή βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού

Τα μέλη του Συνδέσμου
Η δράση του Σ.Θ.Ε.Β. χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από τις συνδρομές των μελών του. Μέλη του είναι τα νομικά πρόσωπα, οι επιχειρήσεις και η δράση του επεκτείνεται σε ολόκληρη την Θεσσαλία. Μέλη του Σ.Θ.Ε.Β. μπορούν να είναι επίσης και κλαδικές οργανώσεις επιχειρήσεων, τα μέλη των οποίων θεωρούνται έκτακτα μέλη του Σ.Θ.Ε.Β.

Οι επιχειρήσεις μέλη του είναι κάθε μεγέθους. Οι περισσότερες είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) για τις οποίες ο Σ.Θ.Ε.Β. καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια υποστήριξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες που παρέχει ο Σ.Θ.Ε.Β. στις επιχειρήσεις - μέλη του εστιάζονται στην εκπροσώπηση και υποστήριξη, στην προώθηση έρευνας & καινοτομίας, στην προώθηση των εξαγωγών, στην εκπαίδευση, στην πληροφόρηση, στη διασύνδεση εργασίας και στην επιχειρηματική αλληλεγγύη.

Πληροφορίες
1ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Αθήνας
Τ.Κ. 413 35
Τηλ.: 2410 555507
Fax: 2410 555509
Email: info@sthev.gr