Αναζητήστε στην Πύλη

Σύνθετη αναζήτηση
 
Αρχική 03 Οκτωβρίου 2022
Οικονομία Φορείς Λάρισα

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Ιστοσελίδα Επιμελητηρίου Λάρισας

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Οικονομική Ζωή
Παραγωγικοί Τομείς
Προϊόντα - Αγορά
Φορείς
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Λάρισα
Φορείς: ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ολες οι κατηγορίες
Δεν υπάρχουν υποκατηγορίες στη Θεματική Κατηγορία που επιλέξατε.

14/11/2008
Επιμελητήριο Λάρισας

Διαχειριστής

προεπισκόπηση εκτύπωσης

Το Επιμελητήριο Λάρισας ιδρύθηκε το 1946 με βασιλικό διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο αρ.173/τεύχος Α/25-5-1946 φύλλο της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ της ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ με έδρα την Λάρισα και με περιφέρεια τον νομό Λάρισας. Η μεικτή μορφή του διατηρήθηκε από το έτος ίδρυσης του μέχρι το 1978, μετά από πιέσεις των τότε επιχειρηματιών (βιοτεχνών και επαγγελματιών) δημιουργείται με το Προεδρικό Διάταγμα και αυτοτελές Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Με την απόφαση αυτή και για μια 10ετία 1978-1988 λειτουργούν στη Λάρισα δύο Επιμελητήρια, το Εμποροβιομηχανικό και το Επαγγελματοβιοτεχνικό. Με τον επιμελητηριακό νόμο 1746/1988 άρθρο 20 ΦΕΚ 2A/8-1-1988 ενοποιούνται και πάλι σε ένα με τίτλο «Επιμελητήριο Λάρισας», με την μεικτή αυτή μορφή συνεχίζει έτσι μέχρι και σήμερα.

Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Το Επιμελητήριο διαθέτει ένα σημαντικό ιστορικό αρχείο με τις δράσεις και τις παρεμβάσεις του από την ίδρυση μέχρι και σήμερα. Το αρχείο αυτό αρχειοθετείται ηλεκτρονικά και σύντομα θα είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Το Επιμελητήριο Λάρισας ασκεί εμπορική δραστηριότητα (με την ευρύτερη έννοια του όρου) στην περιφέρεια της Λάρισας και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης ως προς την νομιμότητα των πράξεων του μέσα στα πλαίσια της παρεχομένης σε αυτό αυτοτέλειας.

Σκοπός του Επιμελητηρίου είναι η προστασία και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια της Λάρισας, μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της εθνικής οικονομίας και ανάπτυξης.

Οι προτεραιότητες του καθορίζονται αφενός από την εξυπηρέτηση του ρόλου του μέσα στην σημερινή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, της χώρας μας, της Ε.Ε. αλλά και από τις διεθνείς οικονομικές συγκυρίες, αφετέρου δε από τις προοπτικές ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι προτεραιότητες αυτές καθορίζονται από αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου του και περιγράφονται αναλυτικότερα στον προγραμματισμό δράσης του.

Επικοινωνία
Παπακυριαζή 44
T.K. 41222, Λάρισα
Tηλ: 2410 255388
Fax: 2410 257522
Email: info@larissa-chamber.gr