Αναζητήστε στην Πύλη

Σύνθετη αναζήτηση
 
Αρχική 03 Οκτωβρίου 2022
Οικονομία Φορείς Λάρισα

Λογότυπο Κ.Ε.Τ.Α. Θεσσαλίας
(Φωτογραφία: Αρχείο Κ.Ε.Τ.Α. Θεσσαλίας)
Στιγμιότυπο από τον 1ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικών Σχεδίων για Νέους, που διοργάνωσε το ΚΕΤΑ Θεσσαλίας, τον Ιούνιο του 2004, σε συνεδριακό χώρο του ΤΕΙ Λάρισας (ο συγκεκριμένος θεσμός περιλαμβάνει άλλους τέσσερις διαγωνισμούς, από το 2004 μέχρι σήμερα)
(Φωτογραφία: Αρχείο Κ.Ε.Τ.Α. Θεσσαλίας)
1ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικών Σχεδίων για Νέους (Ιούνιος 2004)
(Φωτογραφία: Αρχείο Κ.Ε.Τ.Α. Θεσσαλίας)
Στιγμιότυπο από το Δίκτυο - Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας μικρών & πολύ μικρών τουριστικών επιχειρήσεων που υλοποίησε το ΚΕΤΑ Θεσσαλίας από το Φεβρουάριο μέχρι το Μάιο του 2008
(Φωτογραφία: Αρχείο Κ.Ε.Τ.Α. Θεσσαλίας)
Δίκτυο - Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας μικρών & πολύ μικρών τουριστικών επιχειρήσεων (Φεβρουάριος - Μάρτιος 2008)
(Φωτογραφία: Αρχείο Κ.Ε.Τ.Α. Θεσσαλίας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Ιστοσελίδα Κ.Ε.Τ.Α. Θεσσαλίας

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Οικονομική Ζωή
Παραγωγικοί Τομείς
Προϊόντα - Αγορά
Φορείς
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Λάρισα
Φορείς: ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ολες οι κατηγορίες
Δεν υπάρχουν υποκατηγορίες στη Θεματική Κατηγορία που επιλέξατε.

15/11/2008
Κ.Ε.Τ.Α. Θεσσαλίας

Διαχειριστής

προεπισκόπηση εκτύπωσης

Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.Τ.Α. Θεσσαλίας) είναι μια εξειδικευμένη μονάδα υποστήριξης και προώθησης της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας.

Λειτουργεί με τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, στο σχήμα της οποίας συμμετέχουν τα τέσσερα Επιμελητήρια της Θεσσαλίας (Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας), οι δύο Σύνδεσμοι Βιομηχανιών (Σ.Θ.Ε.Β. & Σ.Β.Θ.Κ.Ε.), η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας (Α.Ε.Ν.Α.Λ.), η Αναπτυξιακή Εταιρεία Μαγνησία (ΑΝ.Ε.Μ.), η Αναπτυξιακή Εταιρεία Καρδίτσας (ΑΝΚΑ), το Κέντρο Ανάπτυξης Πύλης Καλαμπάκας (ΚΕΝΑΚΑΠ), το Κέντρο Σχεδιασμού ΠΙΝΔΟΣ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Λάρισας.

Το Κ.Ε.Τ.Α. Θεσσαλίας οργανώθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (Μέτρο 1.4.1) και η λειτουργία του χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού κράτους.

Πρόκειται για μια αποκεντρωμένη σε επίπεδο Θεσσαλίας επιχειρησιακή μονάδα με έδρα τη Λάρισα και παραρτήματα στεγαζόμενα στις έδρες των Επιμελητηρίων των λοιπών νομών της Θεσσαλίας. (Μαγνησία, Τρίκαλα και Καρδίτσα).

Αποστολή του είναι η κινητοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της περιφέρειας στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης με προτεραιότητα την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και τεχνολογικών εφαρμογών και την αξιοποίηση των πόρων και πολιτικών του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατεύθυνση αυτή.

Το Κ.Ε.Τ.Α. Θεσσαλίας δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών παρέχοντας εξατομικευμένη επιχειρηματική υποστήριξη στους τομείς:
• Tης ενημέρωσης και κινητοποίησης του επιχειρηματικού κόσμου σε θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και αξιοποίησης πόρων.
• Της παρακολούθησης της ανταγωνιστικότητας και του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος λειτουργίας των Θεσσαλικών επιχειρήσεων.
• Της οργάνωσης της αγοράς των συμβούλων επιχειρηματικών υπηρεσιών.
• Της προώθησης των επιχειρηματικών συνεργασιών και της αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων.
• Της υποστήριξης της διεθνοποίησης και του διεθνούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων.

Οι υπηρεσίες του παρέχονται από εξειδικευμένα στελέχη -επιχειρηματικούς συμβούλους- ενώ παράλληλα έχει αναπτυχθεί πλήρης υποδομή επιχειρηματικής υποστήριξης. Στα πλαίσια της ανάπτυξης αυτής της υποδομής, βρίσκονται στη διάθεση του επιχειρηματικού κόσμου χρήσιμα και αποτελεσματικά επιχειρηματικά εργαλεία και μεθοδολογίες. Το Κ.Ε.Τ.Α. Θεσσαλίας υλοποιεί παράλληλα σε συνεργασία με επιχειρήσεις της Θεσσαλίας μια σειρά από πιλοτικά έργα, με στόχο την εισαγωγή στην επιχειρηματική σκέψη και πρακτική μεθόδων και λογικών σύμφωνα με τα σύγχρονα επιχειρηματικά πρότυπα.

Πληροφορίες
Κύπρου 24-28
Τηλ. 2410 538860/1