Αναζητήστε στην Πύλη

Σύνθετη αναζήτηση
 
Αρχική 26 Οκτωβρίου 2021
Τουρισμός - Σύγχρονη Ζωή Οργανισμοί Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Λάρισα

Αεροφωτογραφία των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΛ
Το κτήριο της ΔΕΥΑΛ και ο υδατόπυργος
(Φωτογραφία: Αρχείο Β. Τσολάκη)
Το εσωτερικό του κτηρίου της ΔΕΥΑΛ
(Φωτογραφία: Αρχείο Β. Τσολάκη)
Το γλυπτό «Λάρισα και Πηνειός» της Λαρισαίας γλύπτριας Β. Γρουσοπούλου
(Φωτογραφία: Αρχείο Β. Τσολάκη)
Τα εργαστήρια
(Φωτογραφία: Αρχείο Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)
Βιολογικός Καθαρισμός
(Φωτογραφία: Αρχείο Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)
Δεξαμενές νερού στο Μεζούρλο
(Φωτογραφία: Αρχείο Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας
Επίσημος δικτυακός τόπος

Άλλα Αρχεία
Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
(Μέγεθος: 77 kb) 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Τουρισμός - Σύγχρονη Ζωή
Πολιτισμός
Περιβάλλον
Οικονομία
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Λάρισα
Δ.Ε.Υ.Α.Λ.: ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ολες οι κατηγορίες
Δεν υπάρχουν υποκατηγορίες στη Θεματική Κατηγορία που επιλέξατε.

16/11/2008
Η ταυτότητα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας

Διαχειριστής

προεπισκόπηση εκτύπωσης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) είναι η πρώτη και μεγαλύτερη Δημοτική Επιχείρηση του κλάδου της, μετά την Ε.Υ.Δ.Α.Π. και την Ε.Υ.Α.Θ.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, κοινωφελούς χαρακτήρα. Περιήλθε στη σημερινή της νομική μορφή, το 1981, με το Π.Δ. 374/10-4-1981 και από τότε διέπεται, ως προς τη λειτουργία και την οργάνωση, από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», ο οποίος ορίζει το αντικείμενο και τις αρμοδιότητές της, που είναι:
• η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και
• η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων (Βιολογικός Καθαρισμός), στην περιοχή της αρμοδιότητάς της.

Το αντικείμενο και οι αρμοδιότητες της διευρύνθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 1069/80 και την υπ’ αριθμ. 12635/16-8-2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με τη διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που προέρχονται από τα αντικείμενα δραστηριότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και των δραστηριοτήτων του Δήμου Λαρισαίων. Οι νέες δραστηριότητες της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. συνίστανται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας:
• με την εκμετάλλευση ηλιακής ενέργειας και
• της καύσης του Βιοαερίου του Βιολογικού Καθαρισμού και του ΧΥΤΑ του Δήμου Λαρισαίων.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. υδροδοτεί το Δήμο Λαρισαίων, το Δημοτικό Διαμέρισμα Τερψιθέας και τους οικισμούς Κουλουρίου και Αμφιθέας, το Δημοτικό Διαμέρισμα Νίκαιας, το Δημοτικό Διαμέρισμα Μελισσοχωρίου και μέρος του Πλατυκάμπου. Η ύδρευση γίνεται με το νερό από τις 17 γεωτρήσεις (7 στον Αμπελώνα, 5 στη Γιάννουλη και 5 στα Πλατανούλια), το οποίο οδηγείται στις δεξαμενές της Αγίας Παρασκευής και του Μεζούρλου και με τη βαρύτητα, λόγω της υψομετρικής διαφοράς διανέμεται στην πόλη.

Η ετήσια παραγωγή νερού ξεπερνάει τα 18.000.000 κυβικά μέτρα. Το νερό είναι υγιεινό, πλήρως ελεγμένο στα εξοπλισμένα με σύγχρονη τεχνολογία Εργαστήρια (Χημικό-Μικροβιολογικό). Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας νερών εφαρμόζει σύστημα ποιότητας, πιστοποιημένο από τον ΕΛΟΤ , κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001: 2000.

Ο Βιολογικός Καθαρισμός, που λειτουργεί από τα τέλη του 80’, έχει δυναμικότητα επεξεργασίας 20.000 κυβικών μέτρων λυμάτων ημερησίως. Με την αναβάθμιση και επέκταση του, η δυναμικότητα του διπλασιάστηκε και έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης 210.000 κατοίκων και η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, που προωθεί την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και διασφαλίζει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή.

Όλες οι Υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. είναι συγκεντρωμένες στις εγκαταστάσεις της στο Υδραγωγείο για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία τους και συγχρόνως για την αποκέντρωση της πόλης. Στο χώρο του Υδραγωγείου υπάρχουν ο Υδατόπυργος, τα Διυλιστήρια, οι Δεξαμενές νερού, το Αντλιοστάσιο, το κτήριο των Εργαστηρίων (Χημείο-Μικροβιολογικό), το κτήριο Διοίκησης και ο περιβάλλων χώρος. Στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. περιλαμβάνονται επίσης, οι εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού, οι εκτάσεις των γεωτρήσεων ύδρευσης, των δεξαμενών νερού στο Μεζούρλο και στην Αγία Παρασκευή, το κτήριο του Πλαταμώνα.