Αναζητήστε στην Πύλη

Σύνθετη αναζήτηση
 
Αρχική 01 Ιουλίου 2022

 Δήμος Λάρισας
Η παρούσα πολιτιστική πύλη υλοποιήθηκε στα πλαίσια της πρόσκλησης 123 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ Θεσσαλίας, ΜΕΤΡΟ 3.2 «Αστικές Παρεμβάσεις» και χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000 - 2006
URL:  http://www.larissa-dimos.gr/

 ItBiz
H εταιρία ItBiz (Πάτσα Χ. - Φαρμάκης Κ. Ο.Ε.) υλοποίησε την Ψηφιακή πύλη η οποία βασίζεται στην πλατφόρμα του Ι.Ε.Λ.
URL:  http://www.itbiz.gr

 Ένωση Φυσικών Προσώπων Παπακωνσταντίνου Αλίκη (MSc Πολιτισμικός Πληροφορικός Α.Π.Θ.) - Πανάγου Ελένη (Πολιτισμικός Πληροφορικός Παν. Αιγαίου) - Κάσσου Άννα (Πολιτισμικός Πληροφορικός Παν. Αιγαίου)
Έρευνα, συλλογή και τεκμηρίωση υπάρχοντος και νέου υλικού. Παραγωγή νέου υλικού (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ήχος, σχεδίαση διαδρομών). Ψηφιοποίηση του συνολικού υλικού. Ενιαία επιμέλειά του. Μετάφραση των τελικών κειμένων στην Αγγλική γλώσσα.

 Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας
Μετάφραση των τελικών κειμένων στην Γαλλική γλώσσα.
URL:  http://www.ifa.gr