07/10/2008
Πολιτιστική Πύλη της πόλης της Λάρισας
03/11/2008
Χειμερινό Πρόγραμμα Κινηματογραφικών Προβολών Π.Ο.Δ.Λ.