17/11/2008
Μπεζεστένι

Διαχειριστής

Το μπεζεστένι της Λάρισας κατέχει με την παρουσία του δεσπόζουσα θέση στο ευρύχωρο πλάτωμα του λόφου της αρχαίας ακρόπολης, στη σημερινή τοποθεσία «Λόφος Φρουρίου».

Πρόκειται για μεγάλη σκεπαστή αγορά, που κτίσθηκε από τους Οθωμανούς στα τέλη του 15ου- αρχές του 16ου αιώνα. Η παλαιότερη γνωστή μνεία για την ύπαρξη του γίνεται στο κατάστιχο TD 36 (1506), όπου αναφέρεται ανάμεσα στις θεοσεβείς δωρεές και τα ευαγή ιδρύματα του Gazi Omer Bey.

Το μπεζεστένι αποτέλεσε, έκτοτε, και για τρεις περίπου αιώνες, το ζωτικότερο τμήμα της αγοράς -αληθινό κέντρο της οικονομικής δραστηριότητας- και των πολυάριθμών επαγγελματικών συντεχνιών της, καθώς γύρω από αυτό οργανώθηκε το εμπορικό τμήμα της πόλης, με το τσαρσί και το παζάρι.

Ο Evliya Çelebi (1668) είναι ο πρώτος περιηγητής που κάνει λόγο για το κτίριο, τη στιβαρότητα της κατασκευής του και την ασφάλεια που προσέφερε στους εμπόρους και τα εμπορεύματα τους:

«Στην καρδιά της πόλης μέσα στην αγορά και στο παζάρι, βρίσκεται ένα μπεζεστένι, ίδιο φρούριο, με πετρόχτιστο θόλο και τέσσερις σιδερένιες πόρτες, που λες κι είναι το καταφύγιο της πόλης και τ’ άπαρτο κάστρο της. Εκεί μέσα υπάρχουν πλούσιοι έμποροι, που πουλάνε πολύτιμα πράματα. Υπάρχουνε, ακόμα, 21 εμπορικά μαγαζιά. Όλα τους είναι σκεπασμένα με κεραμίδια».

Σήμερα σώζονται μόνον οι περιμετρικοί τοίχοι του κεντρικού οικοδομήματος, που στεγαζόταν με 6 θόλους, έφερε περιμετρικά καταστήματα και είχε τρεις εισόδους, από τις οποίες σήμερα μόνον η νότια είναι ανοιχτή.

Στο μπεζεστένι βρίσκεται προσωρινά και η βυζαντινή συλλογή αρχαίων, η οποία θα μεταφερθεί στο Διαχρονικό Μουσείο, ώστε να αρχίσει η επισκευή και ανάδειξη του μνημείου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.


Πηγές
1. Σταυρούλα Σδρόλια, Δρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας - Αρχαιολόγος 7ης ΕΒΑ
2. Παλιούγκας Θεόδωρος, Η Λάρισα κατά την Τουρκοκρατία (1423-1881), Τόμος Β' (Κατερίνη: Εκδόσεις Μάτι, 2007)


Μπεζέστενι
(Φωτογραφία: Αρχείο Β. Τσολάκη)
Η θύρα εισόδου (κλειστή σήμερα) της ανατολικής πλευράς
(Φωτογραφία: Παπακωνσταντίνου Α. - Κάσσου Α.)
Είσοδος της βόρειας πλευράς. Διακρίνεται χαμηλό θύρωμα, που οδηγούσε σε κλειστό καμαροσκεπή χώρο
(Φωτογραφία: Παπακωνσταντίνου Α. - Κάσσου Α.)
Άποψη από τα δυτικά
(Φωτογραφία: Παπακωνσταντίνου Α. - Κάσσου Α.)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.