25/11/2008
Τα «Ιπποκράτεια»

Διαχειριστής

Τα «Ιπποκράτεια» γίνονται κάθε δύο χρόνια το μήνα Οκτώβριο και είναι αφιερωμένα στον πατέρα της Ιατρικής, Ιπποκράτη. Διοργανώνονται από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Λαρισαίων σε συνεργασία με φορείς της πόλης.

Διαρκούν τρεις ημέρες και στο διάστημα αυτό γίνονται επιστημονικές ιατρικές ανακοινώσεις. Επίσης, πραγματοποιούνται διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως επίσκεψη στο Μουσείο του Ιπποκράτη, εκθέσεις ζωγραφικής και βιβλίου, μουσικές εκδηλώσεις κ.ά.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.