26/11/2008
Ιωάννης Βηλαράς (1771-1823)

Διαχειριστής

Ο Ιωάννης Βηλαράς έρχεται το 1812 στη Λάρισα ως μέλος της αυλής του Βελή πασά και σύντομα συγκροτεί ολόγυρά του ένα κύκλο ξεχωριστών ανθρώπων, διανοούμενους από το ανερχόμενο στρώμα των αστών, οι οποίοι είχαν μαθητεύσει στα καλά σχολεία της ευρύτερης περιοχής.

Ο Βηλαράς ως άνθρωπος υπήρξε χαρισματικός. Εκφραστής των πλέον ριζοσπαστικών ιδεών γοήτευσε τους Λαρισαίους. Εκείνη την εποχή στο νου των ανθρώπων κυριαρχούσε η εξίσωση: «Ευρωπαίος ίσον γιατρός». Λόγω της ιδιότητας αλλά και λόγω του ριζοσπαστικού του πνεύματος λειτουργούσε εμφανώς ως φορέας του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Μυεί τους Λαρισινούς στον καινούργιο ποιητικό λυρισμό, την «φευγαλέα ποίηση», που ανανεώνει την παράδοση, και οπωσδήποτε, εκτός από το δικό του δημιουργικό έργο, τους φέρνει σε επαφή και με την ποιητική τομή του Αθανάσιου Χριστόπουλου (1772-1847).

Τα τρία χρόνια της παραμονής του στη Λάρισα (1812-1815) είναι από τα πιο σημαντικά στην πνευματική του πορεία. Επηρεασμένος από τις αντιλήψεις του Δημ. Καταρτζή που ζητούσε την πλήρη εφαρμογή της ομιλούμενης (από το 1783 κ.ε.), ανάγει τη λογική σε αίρεση ζητώντας την εφαρμογή της φωνητικής ορθογραφίας και την αποκοπή από την παράδοση. Στα 1814 (όσο είναι στη Λάρισα) κυκλοφορεί από την τυπογραφία της Κέρκυρας το βιβλίο του «Ρομέηκη γλοσα», αφιερωμένο σε ένα από τους κορυφαίους διδασκάλους του Γένους, τον Αθανάσιο Ψαλίδα (1767-1829).

Συντηρητικοί αρχαϊστές, κοραϊστές της μέσης οδού και ριζοσπάστες μετέχουν στη μεγάλη συζήτηση που ανοίγει το τολμηρό βιβλίο του Βηλαρά. Οι συγκρούσεις γύρω από το γλωσσικό ζήτημα πολλαπλασιάζονται. Ο Βηλαράς και ο κύκλος του στη Λάρισα πρέπει να συζητούσαν έντονα τα τεκταινόμενα.

Σ’ ένα τέτοιο κλίμα συνάντησε τον Βηλαρά στα 1815 όταν επέστρεψε από την Πόλη μια μεγάλη φυσιογνωμία της Λάρισας, ο Ιωάννης Οικονόμου Λαρισσαίος – Λογιωτάτου*.


Πηγή: Ψύρρας, Θ., Η Λογοτεχνία στη Λάρισα από το 19ο στον 21ο αιώνα, Σχεδίασμα, Λάρισα, 2008

* Εργογραφία Ιωάννου Οικονόμου Λαρισσαίου-Λογιωτάτου: Επιστολαί διαφόρων Ελλήνων λογίων, ανωτάτων κληρικών, Τούρκων διοικητών, εμπόρων και εσναφίων (1759-1824), Μεταγραφή-παρακολούθηση-πρόλογος Γιάνης Α. Αντωνιάδης, Φιλολογική παρουσίαση Μ.Μ. Παπαϊωάννου, Αθήνα 1964 . «Ι. Αληθινή ιστορία του Λουκιανού Σαμοσατέως, ΙΙ. Ιστορική τοπογραφία ενός μέρους της Θετταλίας -1817», εισαγωγή φροντίδα Μ.Μ. Παπαιωάννου, έκδ. Δήμου Λάρισας, Αθήνα 1989.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Ιωάννης Βηλαράς
(Μέγεθος: 410 kb)  (Πηγή: Π. Πετρίδης [Εθνικόν Ημερολόγιον Βρετού, Τόμ. 5, Αρ. 1 (1865)] - Πλειάς (Πανεπιστήμιο Πατρών))