27/11/2008
Ιωάννης Οικονόμου Λαρισσαίος – Λογιωτάτου (1783- 1842)

Διαχειριστής

Ο Ιωάννης Οικονόμου Λαρισσαίος – Λογιωτάτου γεννήθηκε στη Λάρισα γύρω στα 1783 και πέθανε στα 1842.

Μετά το τέλος των σπουδών του στα σχολεία της Τσαριτσάνης και των Αμπελακίων όπου έρχεται σε επαφή με δασκάλους σαν τον Κούμα, τον Κωνσταντά, τον Ασάνη, ταξιδεύει από το 1806 έως το 1815 στο Άγιο Όρος, την Πόλη, το Σινά, την Αλεξάνδρεια, τη Σμύρνη της οποίας τα σχολεία είναι όλα έργα Θεσσαλών δασκάλων. Συχνά διέκοπτε τα ταξίδια κι επέστρεφε για εμπορικές δουλειές στη Λάρισα.

Στα 1815 όταν είναι λίγο πάνω από τριάντα ετών, επιστρέφει και εγκαθίσταται πλέον μόνιμα στην πατρίδα του. Είναι πεπεισμένος ότι η αναγέννηση της πατρίδας είναι ζήτημα παιδείας. Αυτή όμως την ιδέα την έχει εμπλουτίσει με περιεχόμενο πολιτικό.

Έχει επαφές με την «Φιλόμουσο Εταιρία», και αργότερα γίνεται μέλος της «Φιλικής Εταιρίας» και μάλιστα αναδεικνύεται ως η σπουδαιότερη φυσιογνωμία του συνωμοτικού δικτύου της Φιλικής στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Η συμμετοχή λοιπόν ενός Λαρισινού στην πλέον προωθημένη πολιτική πρόταση του ελληνικού αστισμού είναι ένα ιδιαίτερης βαρύτητας γεγονός.

Όταν επιστρέφει μόνιμα πλέον στη Λάρισα, συναντά και προσωπικά το Βηλαρά το έργο του οποίου «Ρομέηκη γλόσα» ήδη γνωρίζει αφού έχει ξεσηκώσει σάλο και συζητιέται τόσο από τους αρχαϊστές του κύκλου του Νεόφυτου Δούκα όσο και από τους κοραϊστές της μέσης οδού. Ο Ιωάννης Οικονόμου επηρεάζεται βαθιά από το Βηλαρά. «μαγεύεται από το πνεύμα του και δένεται μαζί του, ο Βηλαράς τον πείθει σε όλα και τον ξεχωρίζει ανάμεσα στους φίλους του, τον έχει για τον καλύτερο μαθητή του»*.

Ο Ιωάννης Οικονόμου όταν πλέον εγκαταστάθηκε στη Λάρισα, ασχολήθηκε με τη συγγραφή έχοντας αυτός και ο κύκλος του πλήρη συνείδηση ότι τα έργα τους συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός κοινού γλωσσικού οργάνου αναγκαίου για την αναγέννηση της πατρίδας.
Μετάφρασε στην ομιλούμενη το 1817 την «Αληθινή Ιστορία του Λουκιανού Σαμοσατέως» και έγραψε, κατά το παράδειγμα των Δημητριέων αλλά και επηρεασμένος από τη «Διατριβή της Σμύρνης», την «Ιστορική τοπογραφία ενός μέρους της Θετταλίας».

Γνωρίζουμε ότι προσπάθησε να γράψει και μια «Εισαγωγή εις την αστρονομίαν» αλλά δεν προχώρησε πέρα από το αρχικό στάδιο της συγκέντρωσης σημειώσεων. Σημαντικό βιβλίο είναι ο κώδικας «Επιστολαί διαφόρων, αντιγραφείσαι παρ' εμού του Ιωάννου Οικονόμου Λαρισσαίου 1823 Ιουλίου 25 Λάρισα» το οποίο θεωρείται ότι παρέχει πλήθος πληροφορίες για τη δράση του κύκλου του Βηλαρά και όχι μόνο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το κειμενικό είδος της επιστολής δεν εξυπηρετούσε μόνο ανάγκες επικοινωνίας αλλά διαμορφωνόταν σιγά σε είδος λογοτεχνικό που είχε πολλές φορές σχέση με το φιλοσοφικό δοκίμιο.


Πηγή: Ψύρρας, Θ., Η Λογοτεχνία στη Λάρισα από το 19ο στον 21ο αιώνα, Σχεδίασμα, Λάρισα, 2008

* Ιω. Οικονόμου – Λαρισσαίου, Ι. Αληθινή ιστορία του Λουκιανού Σαμοσατέως, ΙΙ. Ιστορική τοπογραφία ενός μέρους της Θετταλίας -1817, εισαγωγή φροντίδα Μ.Μ. Παπαιωάννου, έκδ. Δήμου Λάρισας, Αθήνα 1989, σ.32


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.