27/11/2008
Μπουκουβάλας Μίμης Τάσος

Διαχειριστής

Σύμβολο του τοπικού εθνικού αγώνα. Έλαβε μέρος σε μια από τις πιο σημαντικές σελίδες της πολύχρονης ιστορίας της πόλης της Λάρισας και αγωνίστηκε για να ορθοποδήσει αυτή μετά από τις δύσκολες μέρες της σκλαβιάς.

Επίλαρχος, διοικητής και καπετάνιος του συντάγματος του ιππικού, που συγκροτήθηκε στις 14/10/1943 στο χωριό Πύργος (Καππάς) Καρδίτσας με ιταλικά άλογα.

Έπαιξε αποφασιστικό ρόλο ως εκτελεστής της απόφασης για τη διάλυση της συμμορίας Κωστοπουλαίων-Αντωνόπουλων. Στη διάρκεια του αγώνα ο Μπουκουβάλας ανέλαβε επίσης τις συνδέσεις με τις οργανώσεις των χωριών και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες της διοικήσεως με τους εφεδροελασίτες σκοπούς.

Πηγή: ΤΕΔΚ Ν. Λάρισας, Οδηγός Νομού Λάρισας, Περιφερειακές Εκδόσεις «έλλα», 2002.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.