29/10/2008
Συμβουλευτικός Σταθμός

Διαχειριστής

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός αποτελεί μία υπηρεσία του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και απευθύνεται σε όλους τους δημότες που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική και κοινωνική θέση. Στελεχώνεται από ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχολόγο, λογοπεδικό, κοινωνικό λειτουργό, και παρέχει υποστήριξη, πληροφόρηση και συμβουλευτική. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του είναι απολύτως δωρεάν.

Οι δραστηριότητες του Σταθμού περιλαμβάνουν:
• παροχή ψυχολογικής στήριξης και συμβουλευτικής σε εφήβους και ενήλικες,
• παροχή λογοπεδικής στήριξης και συμβουλευτικής σε παιδιά,
• συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες/δομές ψυχοκοινωνικής υγείας,
• διοργάνωση διαλέξεων - εκδηλώσεων σε συνεργασία με φορείς και συλλόγους της πόλης,
• λειτουργία Σχολής Γονέων για γονείς παιδιών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας και
• επαφές με χώρους και κοινωνικές δομές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα ή συγκεκριμένα ζητήματα.


Υπεύθυνοι Συμβουλευτικού Σταθμού:
Xατζοπούλου Σεβαστή, Ψυχολόγος τηλ. 2410661156
Αστάρα Μαρία, Λογοπεδικός


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.