29/10/2008
Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας για Ανήμπορους και Ηλικιωμένους

Διαχειριστής

Γενική επιδίωξη του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών στο ηλικιωμένο και ανήμπορο άτομο, όπως συναισθηματική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, πρακτικές εξυπηρετήσεις, αποκατάσταση σχέσεων με την κοινότητα, κοινωνικοπρονοιακή στήριξη.

Δίδεται έμφαση στον τομέα της φροντίδας ανήμπορων και ηλικιωμένων που ζουν μόνοι τους και δεν αυτοεξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό βαθμό, με κίνδυνο την απομόνωση, την κρίση της οικογένειας, την χρήση ιδρυματικής ζωής και την έκπτωση της ποιότητας ζωής.

Παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας και μέριμνας από Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλεύτριες και Οικογενειακούς Βοηθούς.


Υπεύθυνη Προγράμματος:
Δαλακώνη Κερασία, τηλ.2410 66189


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.