31/10/2008
Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Διαχειριστής

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι μια δομή φροντίδας, στελεχωμένη από Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλεύτριες και Οικογενειακούς Βοηθούς που προσφέρουν υπηρεσίες με τακτικές επισκέψεις στα σπίτια των ατόμων που έχουν ανάγκη.

• Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί καταγράφουν, διερευνούν και εξετάζουν τις συνθήκες διαμονής, διατροφής, την οικογενειακή, οικονομική, ασφαλιστική και κοινωνική κατάσταση του ατόμων που χρίζουν βοήθειας. Προσδιορίζουν τις ανάγκες και επιλαμβάνονται της επίλυσής τους.
• Οι Νοσηλεύτριες προσφέρουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας νοσηλευτικής φροντίδας (μέτρηση πίεσης, σακχάρου, χοληστερίνης). Συνεργάζονται επίσης με θεράποντες ιατρούς και νοσοκομεία.
• Οι Οικογενειακοί Βοηθοί εκτελούν ελαφρές οικιακές εργασίες (καθαριότητα, πλύσιμο κ.λπ.) καθώς και σύντομες εξωτερικές εργασίες (προμήθεια τροφίμων, πληρωμή λογαριασμών, αγορά φαρμάκων κ.λπ.).

Σκοπός του προγράμματος
Ο γενικός σκοπός του είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε μοναχικά ηλικιωμένα άτομα για να βοηθηθούν να διατηρήσουν την αυτονομία τους και να παραμείνουν στο φυσικό οικογενειακό τους περιβάλλον, καθώς επίσης και η υποστήριξη της οικογένειας που έχει το ηλικιωμένο άτομο.

Απευθύνεται σε:
• Άτομα που διαβιούν μοναχικά.
• Ηλικιωμένους που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν.
• Ηλικιωμένους που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας.
• Ηλικιωμένοι που δεν έχουν επαρκείς πόρους.
• Άτομα με ειδικές ανάγκες ανεξαρτήτου ηλικίας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 75% από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 25% από το ελληνικό δημόσιο. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.

Λειτουργία
Ξεκίνησε να λειτουργεί τον Φεβρουάριο του 2004, υλοποιείται από την Δ.Ε.Τ.Π.Ο.Λ, εποπτεύεται και στεγάζεται από τον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου. Από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του το «Βοήθεια στο Σπίτι» έχει θετική απήχηση στην κοινωνία της Λάρισας. Σήμερα απασχολούνται 2 Κοινωνικοί Λειτουργοί, 2 Νοσηλεύτριες και 2 Οικογενειακοί Βοηθοί.

Το Πρόγραμμα είναι ευέλικτο καθώς η συχνότητα των επισκέψεων αλλάζει σύμφωνα με τις ανάγκες των ωφελουμένων εφόσον κριθεί αναγκαίο, από την Κοινωνική Λειτουργό. Πολύτιμη για το Πρόγραμμα είναι η συνεργασία με τα προνοιακά προγράμματα του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής, τα οποία εφαρμόζονται σε οικονομικά αδύναμα και μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα, όπως:

• Σίτιση σε καθημερινή βάση.
• Λειτουργία πλυντηρίου και σιδερωτήριου.
• Οικονομική ενίσχυση.


Για τη εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος τηρούνται βιβλία μητρώου και κινήσεως του αυτοκινήτου, μηνιαία ενημέρωση κάθε ατομικού φακέλου, ημερήσια καταγραφή εργασίας σε δελτία και τριμηνιαία ενημέρωση του βιβλίου των εξυπηρετούμενων. Επίσης μία με δύο φορές τον μήνα γίνεται συνέλευση του προσωπικού του Προγράμματος για συναισθηματική αποφόρτιση, επίλυση προβλημάτων που αφορούν αρμοδιότητες κάθε ειδικότητας κι επαναπροσδιορισμό των στόχων.


Το όχημα του Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Ο Ρόλος κάθε Ειδικότητας του Προγράμματος
(Μέγεθος: 89 kb)