31/10/2008
Ο Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων

Διαχειριστής

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) που προέκυψε από την ενοποίηση των Νομικών Προσώπων «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και «Κ.Α.Π.Η.» Δήμου Λαρισαίων, με τα «Κέντρα Φροντίδας Οικογένειας του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας».

Απώτερος στόχος της συγχώνευσης αυτής είναι να ενοποιηθούν οι δημοτικές κοινωνικές υπηρεσίες έτσι, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχόντων ανθρωπίνων και υλικών πόρων, τη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εισαγωγή νέων καινοτόμων προγραμμάτων.

Τα υφιστάμενα προγράμματα του Οργανισμού είναι:
Συσσίτια: Σε πλήρως εξοπλισμένο μαγειρείο που λειτουργεί στο ισόγειο του Οργανισμού, παρασκευάζονται και συσκευάζονται καθημερινά γεύματα, τα οποία διανέμονται κατ’ οίκον σε 120 οικονομικά αδύναμα άτομα.

Οικονομική Ενίσχυση Τροφοκάρτες: Χορηγούνται σε οικονομικά αδύναμα άτομα κατόπιν κοινωνικής έρευνας από Κοινωνικό Λειτουργό του Οργανισμού.

Τράπεζα Τροφίμων και Ρούχων: Ο Οργανισμός στηρίζει άμεσα 500 και πλέον οικονομικά αδύναμες οικογένειες και μοναχικά άτομα με τρόφιμα και ρουχισμό.

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Ανασφάλιστων: Σε συνεργασία με ιδιώτες γιατρούς παρέχεται δωρεάν ιατρική φροντίδα και εξασφάλιση των αναγκαίων φαρμάκων με δαπάνη του Οργανισμού.

Τράπεζα Αίματος: Εξυπηρετεί τις ανάγκες σε αίμα των ατόμων που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην ανάγκη αυτή.

Φροντιστηριακή Υποστήριξη: Σε συνεργασία με φροντιστήρια της πόλης, παρέχεται δωρεάν φροντιστηριακή υποστήριξη σε παιδιά οικονομικά αδύναμων οικογενειών.

Καλοκαιρινά Μπάνια: Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποιούνται 20 μετακινήσεις σε παραλίες του νομού και παρέχεται γεύμα.

Επιδότηση Ενοικίου: Καλύπτεται μέρος του ενοικίου σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες.

Πρόγραμμα Τηλεβοήθειας: Στο σπίτι για μοναχικά ηλικιωμένα άτομα.

Κοινωνικός Ξενώνας: Παρέχεται πλήρη φιλοξενία σε άστεγα άτομα, κακοποιημένες γυναίκες, συνοδούς ασθενών που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της πόλης. Λειτουργεί με κοινωνικό λειτουργό, νοσηλευτή, ψυχολόγο και φυλάσσεται όλο το 24ωρο.

Κοινωνικοί Πυρήνες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και στη διεξαγωγή ερευνών σε συνεργασία με φορείς για συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού.

Κέντρα Ανοιχτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)

Συμβουλευτικός Σταθμός

Υπό την αιγίδα του Ο.Κ.Π λειτουργούν επίσης Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας για Ανήμπορους και Ηλικιωμένους


Πληροφορίες
Ροδοπούλειο Κληροδότημα
Γαριτσίου & Λευκίππου – Αβέρωφ
T.K. 41335
Τηλ.: 2410 660083 - 2410 661160 - 2410 661727
Fax: 2410661153


Εκδήλωση για τους τσιγγάνους
Παιδικές αστικές κατασκηνώσεις (17/06/1997)
Ημέρα Εθελοντισμού (30/09/2001)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Λαρισαίων
(Μέγεθος: 4 kb)