07/11/2008
Παλαιοχριστιανικά λουτρά

Διαχειριστής

Παλαιοχριστιανικά λουτρά (βαλανεία) έχουν αποκαλυφθεί σε διάφορα σημεία του ιστορικού κέντρου της πόλης. Ολόκληρα διατηρούνται αυτά στην πλατεία Μπλάνα και στην πλατεία Λαμπρούλη.

Το λουτρό της πλατείας Μπλάνα αποτελείται από τρεις χώρους και χρονολογείται τον 5ο αι. μ.Χ. Το μέγεθός του και η γειτνίασή του με τη βασιλική της οδού Κύπρου ευνοούν τη συσχέτισή του με το εκκλησιαστικό συγκρότημα της βασιλικής. Πιθανολογείται ότι έπαψε να λειτουργεί μετά την ανέγερση της παλαιοχριστιανικής οχύρωσης.

Το λουτρό της πλατείας Λαμπρούλη βρίσκεται βορειοανατολικά της βασιλικής του Αγίου Αχιλλίου και πιθανόν εντάσσεται σε συγκρότημα κτιρίων που σχετίζεται με τη βασιλική. Πρόκειται για ένα μικρό λουτρό με δύο χώρους και χρονολογείται τον 6ο αι. μ.Χ.


Το παλαιοχριστιανικό λουτρό πλατείας Μπλάνα κατά τη διάρκεια ανασκαφής του
(Φωτογραφία: Αρχείο 7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων)
Το παλαιοχριστιανικό λουτρό πλατείας Μπλάνα σήμερα
(Φωτογραφία: Παπακωνσταντίνου - Κάσσου)
Το παλαιοχριστιανικό λουτρό πλατείας Λαμπρούλη κατά τη διάρκεια ανασκαφής του
(Φωτογραφία: Αρχείο 7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων)
Το παλαιοχριστιανικό λουτρό πλατείας Λαμπρούλη σήμερα
(Φωτογραφία: Παπακωνσταντίνου - Κάσσου)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.