11/11/2008
Επιστημονικά Προγράμματα Αστεροσκοπείου

Διαχειριστής

Αστρονομικά Προγράμματα
Στο Αστεροσκοπείο Λάρισας «Αριστεύς» πραγματοποιούνται αστρονομικά προγράμματα σε συνεργασία με διεθνή αστρονομικά κέντρα, τα οποία είναι και αποδέκτες των εργασιών του.

1. Ήλιος
Φωτόσφαιρα
Οι πραγματοποιούμενες παρατηρήσεις αποσκοπούν στην αποτύπωση των φαινομένων της ηλιακής φωτόσφαιρας, όπως οι ηλιακές κηλίδες. Οι παρατηρήσεις αποστέλλονται στο ηλιακό τμήμα της American Association of Variable Star Observers (AAVSO) των ΗΠΑ, στο Observatoire Royal de Belgique του Βελγίου, στην British Astronomical Association της Αγγλίας και στο Volkssternwarte Paderborn της Γερμανίας.

Χρωμόσφαιρα
Πρόγραμμα για την επιτήρηση και φωτογράφηση ενεργών περιοχών της ηλιακής χρωμόσφαιρας στις οποίες υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να εκδηλωθεί το εκρηκτικό φαινόμενο της έκλαμψης. Πληροφορίες για την περιοχή, τις ώρες και το πλήθος των φωτογραφιών που λαμβάνονται καθημερινά, αποστέλλονται στο κέντρο συντονισμού του προγράμματος High Energy Solar Spectroscopic Imager (HESSI) των ΗΠΑ.

Sudden Ionospheric Disturbance (SID)
Διεθνές πρόγραμμα έμμεσης καταγραφής των ηλιακών εκλάμψεων με ηλεκτρονικό σύστημα (κεραία, δέκτης και καταγραφικό). Οι παρατηρήσεις αποστέλλονται στην American Association of Variable Star Observers (AAVSO) των ΗΠΑ, στο Observatoire Royal de Belgique του Βελγίου και στην British Astronomical Association της Αγγλίας.

2. Σελήνη
Επιπροσθήσεις Σελήνης
Πρόγραμμα που αποσκοπεί στον ακριβή χρονικό προσδιορισμό της απόκρυψης ή επανεμφάνισης απλανών αστέρων από τον δίσκο της Σελήνης. Οι παρατηρήσεις αποστέλλονται στο International Lunar Occultation Centre (ILOC) της Ιαπωνίας, που έχει τη διεθνή εποπτεία του προγράμματος.

3. Αστρική φωτοηλεκτρική φωτομετρία
Πρόγραμμα μέτρησης της λαμπρότητας και της περιόδου μεταβλητών αστέρων με τη μέθοδο της φωτοηλεκτρικής φωτομετρίας του ειδικού προγράμματος Photoelectric Photometry (PEP).

Επίσης ιδιαίτερο πρόγραμμα αποτελούν οι φωτοηλεκτρικές φωτομετρικές παρατηρήσεις του αστέρα IM PEG που είναι αστέρας του αστερισμού του "Πήγασου" και αποτελεί τον οδηγό αστέρα του οπτικού πεδίου του τεχνητού δορυφόρου Gravity Wave Probe B Satellite. Ο συγκεκριμένος δορυφόρος βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη από τον Απρίλιο του 2004 με σκοπό την πραγματοποίηση πειράματος για τη μελέτη και έλεγχο ορισμένων πτυχών της θεωρίας της σχετικότητας του Αϊνστάιν.

Οι παρατηρήσεις αποστέλλονται στην American Association of Variable Star Observers (AAVSO) των ΗΠΑ.

Γεωφυσικό Πρόγραμμα
α) Στον αύλειο χώρο του Αστεροσκοπείου είναι εγκατεστημένος από το 1982, φορητός σεισμογράφος συνεχούς λειτουργίας που ευγενώς παραχωρήθηκε από το Εργαστήριο Γεωφυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Οι εγγεγραμμένοι κατά μήνα σεισμοί υπολογίζονται, καθορίζεται ο ακριβής χρόνος άφιξης των επιμηκών (P) και εγκαρσίων (S) σεισμικών κυμάτων, το μήκος κύματος και η έντασή τους. Ακολούθως αναγράφονται σε ειδικά μηνιαία έντυπα και αποστέλλονται στο Εργαστήριο Γεωφυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο των Αθηνών.

β) Σεισμολογικό δίκτυο επιταχυνσιογράφων: Εντός του πολεοδομικού ιστού της πόλης της Λάρισας, κυρίως στις σεισμολογικά ευπαθείς παραποτάμιες περιοχές, μερίμνη του Δ.Σ. του Αστεροσκοπείου και τη χρηματοδότηση του Δήμου Λαρισαίων, δημιουργήθηκε δίκτυο επιταχυνσιογράφων, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε εννέα (9) μονάδες. Σκοπός του δικτύου των επιταχυνσιογράφων είναι ο προσδιορισμός, κατά τομείς, της μέγιστης τιμής εδαφικής επιτάχυνσης του πολεοδομικού συγκροτήματος της Λάρισας. Την εποπτεία λειτουργίας του δικτύου και τον υπολογισμό των εγγραφών έχει το Αστεροσκοπείο Λάρισας.


Ηλιακή Φωτόσφαιρα
(Φωτογραφία: Αρχείο Αστεροσκοπείου Λάρισας "Αριστεύς")
Φαινόμενο Έκλειψης Ηλίου (2005)
(Φωτογραφία: Αρχείο Αστεροσκοπείου Λάρισας "Αριστεύς")
Χάρτης αστικού σεισμολογικού δικτύου επυταχυνσιογράφων Δήμου Λαρισαίων
(Φωτογραφία: Αρχείο Αστεροσκοπείου Λάρισας "Αριστεύς")

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.