07/10/2008
Πολιτιστική Πύλη της πόλης της Λάρισας

Διαχειριστής

εκτύπωση θέματος

Ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε η λειτουργία της πολιτιστικής ψηφιακής πύλης της πόλης της Λάρισας.

Μέσα στην πύλη μπορείτε να βρείτε πληθώρα ψηφιακού υλικού σε σχέση με την πόλη, την ιστορία, τον πολιτισμό αλλά και τη σύγχρονη ζωή στη Λάρισα.